Hier vergroten: A A A A

Zo werkt het

Het Zilver Wonen Fonds geeft u de mogelijkheid uw woning te verkopen om deze vervolgens onmiddellijk weer terug te huren. U hoeft dus niet te verhuizen om te profiteren van de waarde van uw woning. De koopsom van de woning ontvangt u gewoon op uw eigen bankrekening. Vanaf dat moment bent u huurder en betaalt u maandelijks huur.

Wij zetten de procedure graag in drie stappen voor u uiteen:

In drie stappen uitgelegd

Stap 1: Verkoop van uw woning

Wanneer u besluit uw woning te verkopen, neemt u contact op met het Zilver Wonen Fonds voor een kennismakingsgesprek. Samen met onze adviseur wordt gekeken of uw woning in aanmerking komt. Hiervoor hebben wij een wensenlijst opgesteld met diverse criteria waaraan de woning dient te voldoen. De criteria vindt u terug op deze pagina.

Als uw woning in aanmerking komt, wordt deze door het Zilver Wonen Fonds aangekocht. De koopprijs wordt gesteld op circa 80% van de huidige marktwaarde van de woning. Een duidelijk en helder criterium. Stel, uw woning heeft een marktwaarde van € 179.000.
Wij betalen dan 80% van deze waarde dus € 143.200. Dit bedrag ontvangt u op uw eigen bankrekening en kunt u vrij besteden. Bij verkoop van uw woning wordt eenmalig 1,5% kosten in rekening gebracht.

Stap 2: Terughuren en onderhoud van uw woning

Het huren
U blijft in uw woning wonen en u betaalt nu maandelijks huur aan het Zilver Wonen Fonds. De huur wordt als volgt berekend:
Stel, uw woning heeft een marktwaarde van € 179.000.
De huur bedraagt 6% van deze marktwaarde en komt in dit rekenvoorbeeld uit op € 10.740 per jaar.
Per maand wordt uw huur dan € 895. De bovengenoemde 6% zal in de praktijk afhankelijk zijn van de regio en het type woning. Vanzelfsprekend zullen wij u vooraf een concrete opgave van de huursom geven.

Verder zijn er aan het Zilver Wonen Fonds geen kosten verschuldigd. U dient alleen rekening te houden met een periodieke huuraanpassing. Er vindt een jaarlijkse huurprijswijziging plaats op basis van:

  • een standaard huurverhoging van 2% *
  • en de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek

Het kan dus niet zo zijn dat u op enig moment geconfronteerd wordt met een buitensporige huurverhoging. Hetgeen ook indruist tegen ons devies om als Goed Huisvader op te treden.

*Per 1 april 2017

Het onderhoud
Vanzelfsprekend verzorgt het Zilver Wonen Fonds vanaf het moment van overdracht het onderhoud aan de woning. Hiervoor hebben wij een technische dienst in uw regio. Deze vakmensen zijn daarom altijd snel ter plaatse als er acute problemen in de woning moeten worden verholpen. Het reguliere onderhoud wordt periodiek uitgevoerd.

Stap 3: Verlaten van uw woning

U huurt de woning voor onbepaalde tijd van het Zilver Wonen Fonds. Met andere woorden: u bepaalt het moment waarop u de woning verlaat, niet wij! Dit moment zal zich echter wel een keer aandienen. U heeft dan net als bij een reguliere huurwoning een opzegtermijn van drie maanden voor u de woning kunt verlaten.

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2019 | Privacy Statement | Sitemap | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl