Hier vergroten: A A A A

Rijbewijskeuring ouderen: Tips keuring 75 plussers

Rijbewijskeuring ouderen: Tips keuring 75 plussers

Van alle vervoermiddelen geeft de auto waarschijnlijk wel de meeste vrijheid. Gaan en staan waar u wilt, wat voor weer het ook is. Met het stijgen van de leeftijd neemt echter ook de kans op ongelukken toe. De rijbewijskeuring ouderen zorgt ervoor dat het autorijden een verantwoorde bezigheid blijft. Lees hier hoe deze keuring werkt. Zo blijft u autorijden na uw 75e! Heeft u zelf nog tips over dit onderwerp? Geef deze dan onder dit artikel aan ons door.

Verantwoording artikel Rijbewijskeuring ouderen
De informatie in dit artikel is gebaseerd op bronnen van de ledenvereniging van Espria, Wikipedia, de SWOV, het CBR, de rijbewijskeuringsarts en de actuele wetgeving van de Rijksoverheid.

Ouder worden vergroot kans op ongelukken
Het autogebruik onder ouderen neemt sterk toe. In de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar nam het autorijbewijsbezit zelfs het meest toe met 42 procent naar bijna 773.000 dit jaar. Het aantal door ouderen gereden autokilometers nam met ruim 60% nog sterker toe (NOS). Maar ook steeg het aantal ongelukken van ouderen. In 2019 kwamen 50 70-plussers bij een auto-ongeluk om het leven. Tot het 75e jaar blijken ouderen goed aan het verkeer te kunnen deelnemen. Zij veroorzaken niet meer ongelukken van jongere automobilisten. Daarna nemen de kansen op ongelukken toe.

Oorzaken van ongelukken bij ouderen
Als oorzaken voor de afnemende rijvaardigheid spelen zowel geestelijke als lichamelijke prestaties een rol.

Geestelijk
Geestelijk wordt het voor ouderen moeilijker om veel gebeurtenissen tegelijkertijd te overzien. Daarom is het links afslaan voor ouderen zo lastig. Er kan dan van drie kanten verkeer komen. En daarvan moet men de snelheid inschatten om te bepalen wanneer men kan gaan rijden.

Lichamelijk
In lichamelijk opzicht zijn het verrichten van handelingen en beweeglijkheid (om goed te kunnen kijken) van belang. Ook het gezichtsvermogen van ouderen neemt af. Ouderen hebben moeite met het zien van contrast. Daardoor zien zij de belijning op de weg minder goed. De Stichting Onderzoek en verkeersveiligheid (SWOV) doet onderzoek naar het 'ouderen-proof' maken van de wegmarkering van de Nederlandse wegen.

Verplichte keuring rijbewijs 75 jaar
De rijvaardigheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Daarom is het logisch dat ouderen regelmatig een rijbewijskeuring moeten ondergaan. Vanaf het 75e jaar moet dat elke vijf jaar gebeuren. En dat kan lang doorgaan: in Nederland rijden ook nog 100-plussers die gezond genoeg zijn om aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Wanneer is de eerste keuring rijbewijs ouderen?
Na uw 75e verjaardag is een ‘gewone’ verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dat kan alleen wanneer u zich ook medisch laat keuren. U krijgt hiervan vanzelf bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat gebeurt vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs. Het is verstandig om de keuring dan snel in gang te zetten. Het kan namelijk wel vier maanden duren voordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uw aanvraag heeft beoordeeld.

Aanpassing regels verlopen rijbewijs ouderen vanwege Corona
Als uw rijbewijs inmiddels is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020 dan:

  • mag u na de verloopdatum nog 9 maanden met uw rijbewijs rijden;
  • kunt u in deze periode ook in andere landen van de Europese Unie rijden;
  • bent u in deze periode gewoon verzekerd.

Keuren voor rijbewijs krijgt tijd: rijden met verlopen rijbewijs als 75-plusser
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 1 juni 2021. Als u mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt u persoonlijk bericht van het CBR.

Hoe bereid ik mij voor op de rijbewijskeuring ouderen?
Vraag een formulier voor een ‘eigen verklaring met geneeskundig verslag’ op bij het gemeentehuis. U kunt ook een eigen verklaring invullen en betalen bij het CBR. Daarbij moet u inloggen via ‘Mijn CBR‘ met uw DigiD. Dat kost €37,80 (tarief 2020). De ‘eigen verklaring’ omvat 11 vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U beantwoordt de vragen op het formulier.

Maak een afspraak met een keuringsarts. Dat kan elke huisarts zijn, behalve uw eigen huisarts*. Neem voor deze keuring mee:

1. De ingevulde ‘eigen verklaring’
2. Een urinemonster
3. Een lijstje met gebruikte medicijnen
4. Legitimatie

* Het advies (sinds 1951) van de KNMG om als een huisarts geen eigen patiënten te keuren met de publicatie (5/10/2016) van de wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ omgezet in een wettelijke verplichting. Als een huisarts toch deze keuring verricht, is dat met die wet een overtreding geworden waarop een maximale straf staat van doorhaling in het BIG-register, art. 15.i. Volgens het CBR mag de eigen huisarts het keuringsverslag ‘Keuring voor rijbewijs 75+’ wel invullen. De arts mag echter geen mededeling doen over de rijgeschiktheid van de aanvrager. Voor personen <75 jaar mag de huisarts geen keuring doen.

Waaruit bestaat de rijbewijskeuring ouderen?
De keuring is erop gericht na te gaan of u zelfstandig en veilig kunt autorijden. De arts doet enkele tests om na te gaan hoe uw armen, benen en wervelkolom functioneren. Daarnaast wordt uw bloeddruk gemeten en een test van het gezichtsvermogen gedaan. Bent u bang dat dit onvoldoende is? Dan kunt u beter alvast een test laten doen bij een opticien. Zo voorkomt u dat u later nog een keer terug moet. Tenslotte zal de arts enkele vragen stellen om uw geestelijk conditie na te gaan. Om uw gezichtsvermogen te testen kunt u ook deze zelftest voor uw ogen uitvoeren. Besef wel dat alleen een deskundige oogafwijkingen kan vaststellen.

Soms aanvullende keuring nodig voor ouderen
Bij sommige aandoeningen is een aanvullende keuring nodig. Dit kan ook het geval zijn als uw gezondheidstoestand tussentijds wijzigt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • aandoeningen aan hart en bloedsomloop (hartinfarct, beroerte, geïmplanteerde defibrillator);
  • aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel (psychose, epilepsie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, dementie, neuropathie);
  • een progressieve gezichtsaandoening en
  • bepaalde gedragsproblematiek, zoals ADHD en verslaving.

Een ernstige, tussentijdse wijziging van uw gezondheidstoestand meldt u door een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Deze stuurt u dan op naar het CBR. Bij gezondheidsproblematiek die meerdere extra keuringen en/of onderzoeken behoeven, komen vaak de kosten voor eigen rekening. Dit kan oplopen tot honderden euro’s.

Rijtest voor rijbewijs ouderen
Bij twijfelgevallen zal het nodig zijn om een rijtest te doen. Het CBR bepaalt dit op basis van de eigen verklaring met geneeskundig verslag. Net als bij de medische keuring ligt het accent bij de rijtest op het kunnen verrichten van de noodzakelijke handelingen. Met de rijtest kan worden bepaald welke aanpassingen in de auto eventueel mogelijk zijn om toch veilig te kunnen blijven rijden.

Los van deze test is het altijd goed om actueel op de hoogte te zijn van de complexe verkeersregels:

Autofinanciering of alternatief vervoer
Auto rijden mag wat kosten tegenwoordig… Zeker als u graag in een eigentijdse auto wilt blijven rijden. Denk voor de aankoop ook eens aan private leasen of geld lenen door een lening af te sluiten. Vergelijkt u wel goed voordat u leent voor een aiutofinanciering, dan betaalt u niet onnodig te veel rente. Met of zonder rijbewijs of zonder auto zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om van A naar B te reizen. Lees meer over reizen voor elke afstand en bekijk alle mogelijkheden voor mobiliteit in onze Keuzehulp:

Blijft u rijden na de rijbewijskeuring ouderen?
De vijfjaarlijkse rijbewijskeuring ouderen is volgens ons een geschikt middel om verantwoord te kunnen blijven autorijden. Tot op de hoogste leeftijd! Het biedt echter geen garanties. Tijdens de vijfjaarlijkse periode kan de gezondheid soms plotseling veranderen. Neem opmerkingen uit uw omgeving over uw rijvaardigheid dan ook altijd serieus.


Bron: AllesZelf.nl, 4 december 2020

Gepubliceerd op donderdag 24 december 2020

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2021 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl