Hier vergroten: A A A A

Vergeten spaartegoed

Vergeten spaartegoed

Het opruimen van de zolder zorgt nog weleens voor verrassingen. Zo vond mevrouw De Leeuw onlangs een oud spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank, dat had toebehoord aan haar overleden schoonmoeder.

Het spaartegoed bedroeg 600 gulden. De laatste bijschrijving was van 1988. Dat kon wel kloppen, want het jaar erna was haar schoonmoeder overleden. Bij de afwikkeling van de erfenis was dit spaarbankboekje onopgemerkt gebleven. Het spaartegoed was dus nooit uitgekeerd aan de erfgenamen. Konden zij dit bedrag nu, bijna 30 jaar later, alsnog laten uitkeren? Met die vraag meldde mevrouw De Leeuw zich in ons spreekuur.

Voor honderden miljoenen
Een goede vraag, die niet op zichzelf staat. Want mevrouw De Leeuw is zeker niet de enige die jaren later een vergeten spaarbankboekje terugvindt. Hiervoor zijn grofweg 2 oorzaken aan te wijzen. Ofwel de rekeninghouder is het tegoed vergeten en ondertussen verhuisd. Daardoor wordt hij niet opgespoord door de bank. Ofwel de rekeninghouder is overleden en het tegoed bleef onopgemerkt tijdens de afwikkeling van de erfenis. Vermoedelijk staat er voor enkele honderden miljoenen aan slapende tegoeden op bankrekeningen.

Verjaring
Als er 20 jaar niets met de rekening is gebeurd, mag de bank zich beroepen op verjaring. Het tegoed is daarmee in feite van de bank. In de praktijk doen banken echter nooit een beroep op de verjaringstermijn. U kunt zich dus ook na een langere periode nog melden bij de bank met het verzoek om het tegoed te laten uitbetalen. Neem dan wel een bewijs van uw claim mee, bijvoorbeeld het spaarbankboekje.

Rente en kosten
Na tientallen jaren ‘slapen’ zou je vermoeden dat de rente over het spaartegoed inmiddels interessanter is dan het tegoed zelf. Reken u wat dit betreft niet rijk. De banken zijn niet verplicht om rente te blijven bijschrijven op een slapend tegoed. Ook kan het voorkomen dat de bank kosten heeft gerekend voor het in stand houden van de rekening. Het bedrag kan daardoor juist iets lager zijn geworden. Met deze informatie én het spaarbankboekje ging mevrouw De Leeuw naar de Rijkspostspaarbank, inmiddels beter bekend als ING. ING bleek tot 2004 rente te hebben bijgeschreven. Daardoor was de 600 gulden van 1988 nu 364 euro waard. ING heeft het bedrag inmiddels uitbetaald.

Tip
Denkt u zelf slapende tegoeden te hebben? U kunt dit controleren op de Vooringevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst. Daarop staan al uw tegoeden vermeld, inclusief de bijbehorende rekeningnummers. Erfgenamen kunnen via de website slapendetegoeden.nl eventuele slapende tegoeden van de overledene laten opsporen. U vindt daar ook welke documenten u nodig heeft om te bewijzen dat u erfgenaam bent.

 

Bron: Max vandaag, 4 januari 2018

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2018

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2021 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl