Hier vergroten: A A A A

De belastingheffing in box 3

De belastingheffing in box 3

Mijn vrouw en ik hebben samen door de verkoop van onze woning in juli 2017 een leuke spaarpot. We moeten dit jaar gaan opgeven hoe groot die spaarpot was op 1 januari 2018. Mogen we beiden een deel opgeven zodat we beiden gebruik maken van de verschillende schijven. Of werkt dat zo niet?

De belastingheffing in box 3 is in 2017 een beetje veranderd. Eerst hadden we maar een tarief van 4 procent fictief rendement waarover 30 procent belasting werd geheven. Dat zijn nu drie schijven met ieder een eigen fictief rendement waarover u uiteindelijk nog steeds 30 procent belasting betaalt. U stelt voor om ieder een deel van het vermogen op te geven zodat u beiden gebruik kunt maken van het lage fictief rendement van de eerste schijf. De Belastingdienst ondersteunt uw idee. Het is inderdaad mogelijk om het vermogen zo te splitsen dat u beide gebruik kunt maken van de laagste tarieven.

De Belastingdienst werkt als volgt: u geeft op wat u aan bezittingen en schulden hebt in box 3. Daar komt een bedrag aan vermogen uit. Op dit bedrag mag u beiden de vrijstelling van 2018 in mindering brengen, oftewel ieder € 30.000. U hebt nu de grondslag berekend. Over deze grondslag berekent de belastingdienst het fictief rendement. Uw geeft volgens uw voorstel beiden dáár het vermogen aan waar het u het gunstigst uitkomt. Via de digitale aangifte kunt u hier wat mee spelen en zo de beste combinatie vinden.

De belasting in box 3 die u per 2018 moet betalen is voor kleinere vermogens gunstiger dan voorheen. Dat komt voornamelijk omdat het spaardeel van het fictief rendement - over vooral de eerste € 70.800 - lager is dan in voorgaande jaren. Over de eerste € 70.800 maakt u volgens de belastingdienst nu een fictief rendement van 2,017 procent. Daarover betaalt u 30 procent vermogensrendementsheffing. Anders gezegd, de € 70.800 tot uw vermogen van € 100.800 is netto belast met 0,6 procent. Hebt u een vermogen van € 70.801 tot € 978.000 dan is het fictief rendement 4,626 procent, dus netto 1,3 procent. Vermogens boven de € 978.000 betalen 1,6 procent netto.

Belasting betalen is niet leuk, zeker niet als het rendement op uw spaarrekening niet in de beurt komt van het fictief rendement. De belastingheffing op kleine vermogens is al lager dan voorheen (1,2 procent), maar leuker maakt de Belastingdienst het niet. Gelukkig mag u wel uw spaargeld splitsen. 

 

Bron: Plusonline, 14 januari 2019

Gepubliceerd op donderdag 17 januari 2019

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2021 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl