Hier vergroten: A A A A

Verzet tegen nieuwe EU-richtlijn pensioenen

Verzet tegen nieuwe EU-richtlijn pensioenen

Een aantal partijen in de Tweede Kamer verzet zich tegen de EU-richtlijn die het mogelijk maakt dat Nederlandse pensioenfondsen zich in het buitenland vestigen.

50PLUS in de Tweede Kamer staat achter een motie die zich verzet tegen de richtlijn die Nederlandse pensioenfondsen aanmoedigt om zich in het buitenland te vestigen en daarbij De Nederlandsche Bank onvoldoende bevoegdheden geeft om de deelnemers te beschermen. De betreffende motie-Omzigt werd behalve door Henk Krol van 50PLUS mede-ondertekend door de Tweede Kamerleden Dijkgraaf, Ulenbeldt, Schouten, De Graaf, Thieme, Van Klaveren en Van Vliet.

50PLUS heeft grote bedenkingen bij alle Europese regelgeving ten aanzien van pensioenen. De Kamerfractie vreest dat via het sluipende proces van richtlijnen en regelgeving vanuit Brussel de soevereiniteit ten aanzien van ons pensioenstelsel wordt uitgehold. Het gebeurt in kleine, minimale stapjes, maar het gebéurt, stelt Henk Krol.

Het verhuizen van pensioenfondsen, het kiezen van toezicht lijkt 50PLUS niet passend voor pensioenfondsen. “Het gaat immers om ons Nederlandse stelsel, een van de beste ter wereld, waar we heel zuinig op moeten zijn. Regelgeving die verhuizing van pensioenfondsen en -regelingen bevordert vinden wij overbodig en onwenselijk; hiermee halen wij hoe dan ook onnodige risico’s binnen die wij met pensioenen niet willen.” Daarom heeft 50PLUS in de Tweede Kamer de motie van Kamerlid Omtzigt van harte mede-ondertekend.

Zorgelijk

Het gaat om een nieuwe Europese pensioenrichtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan.  Dat wil zeggen dat andere landen toezicht mogen houden op de wijze hoe wij onze pensioenen regelen. Daarbij zouden de voor pensioenfondsen misschien wel hinderlijke Nederlandse spelregels genegeerd kunnen worden. Het zicht op en de zeggenschap over de eigen pensioenen zal daardoor ook aanzienlijk verminderen. “Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk”‘ zegt een criticus van de richtlijn. Volgens ingewijden betekent het ook dat Europeanen makkelijker hun pensioen kunnen optellen als zij die in verschillende lidstaten hebben opgebouwd.

Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland. “Nederlandse fondsen zijn veel groter dan in veel andere landen, dus we krijgen weinig terug als ze vertrekken.” De pensioenfondsen in Nederland beheren een totale waarde van zo’n 1.400 miljard euro. Critici van de deal zijn dan ook bang voor een enorme kapitaalvlucht door de nieuwe wetgeving.

 

Bron: Ouderenjournaal, 30 juni 2016

Gepubliceerd op maandag 4 juli 2016

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2021 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl