Hier vergroten: A A A A

Zestigers verhuizen voornamelijk naar deze drie provincies

Zestigers verhuizen voornamelijk naar deze drie provincies

Als 60-plussers met pensioen gaan, verhuizen ze eerder van de Randstad naar het platteland dan andersom. Met name Drenthe, Gelderland en Zeeland verwelkomen veel nieuwe inwoners tussen de 60 en 70 jaar oud, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Drenthe kwamen er in 2019 door verhuizingen per saldo bijna 500 zestigers bij. Ook in de Achterhoek, de Veluwe en Zeeland vestigden zich relatief veel zestigers. Uit de Randstad vertrekt deze groep juist, weet het CBS. Dergelijke ontwikkelingen hebben invloed op onder meer de woningmarkt en de lokale economie.

Toch worden zestigers over het algemeen als honkvast bestempeld. In 2019 verhuisde 4 procent van de 60- tot 70-jarigen, van wie iets minder dan de helft naar een andere gemeente. Minder dan een kwart procent van de zestigers emigreerde naar het buitenland. Het zijn vanzelfsprekend eerder de twintigers die verhuizen naar een andere gemeente. Vanaf 30-jarige leeftijd verhuizen mensen steeds minder. Pas als ze de 80 passeren, verhuizen ze weer vaker - meestal naar zorginstellingen.

Pensioenmigranten welvarend
De zestigers die verder weg verhuizen zijn gemiddeld welvarender dan de bevolking, die in de eigen woonplaats blijft. Van de zestigers die in 2016 naar een plaats vertrokken 25 of meer kilometer verderop, behoorde bijna één op de vier tot de meest welvarende 20 procent. Minder welvarende zestigers verhuizen vaker over een korte afstand. Van de drie provincies die per saldo de meeste zestigers aantrekken heeft Drenthe de minst welvarende instroom.


Bron: AD, 5 november 2020

Gepubliceerd op donderdag 12 november 2020

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2020 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl