Hier vergroten: A A A A

Enorme groei aantal ouderen, maar waar moet iedereen wonen?

Enorme groei aantal ouderen, maar waar moet iedereen wonen?

We worden met z’n allen steeds ouder, maar waar moeten al deze ouderen straks wonen? Waar wíllen de ouderen van de toekomst eigenlijk wonen en sluit het aanbod daarop aan?

Nu zijn er in Nederland circa 800.000 tachtigplussers. De verwachting is dat wanneer de gemiddelde levensverwachting de komende dertig jaar nog wat verder oploopt er in 2050 2,6 miljoen tachtigplussers in ons land zijn. En in 2040 zijn er naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers in Nederland, 1,4 miljoen meer dan nu. ’We zijn hier totaal niet klaar voor als maatschappij’, stelt Atie Schipaanboord van ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen. ‘Er is nauwelijks woningaanbod en er wordt nu totaal niet geanticipeerd op een ouder wordende bevolking.

‘Ouder worden is geen ziekte’
Schipaanboord vindt dat het doorgaans als over huisvesting van ouderen gaat veel te snel over zorg gaat en dat een prettige manier van ouder worden, met zelfstandig blijven wonen, nogal eens uit zicht verdwijnt. Natuurlijk zal er bij zo’n enorme groei van de groep tachtigplussers ook een deel zijn dat langdurige zorg nodig heeft. Maar volgens Schipaanboord begint de vraag bij woningen, en niet bij zorgvastgoed. ‘Ouder worden is geen ziekte. Mensen worden steeds vitaler ouder.’

Tussenwoning
Er wordt nu gepleit voor een woonvorm tussen thuis en de verpleegzorg in, een ’tussenwoning’ genoemd. Comfortabele woningen, met zorg vlakbij. Met deze nieuwe woonvormen wordt ook de druk op professionele zorg verminderd. Dat is hard nodig want we krijgen straks een enorm tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Bovendien kan dan het probleem van de doorstroming zich kan gaan oplossen. De Coördinator Collectieve Belangenbehartiging zorg en wonen bij de ANBO stelt dat ouderen nogal eens gezinswoningen ‘bezet houden’, omdat er geen alternatieven zijn: ‘Wij horen veel dat mensen best willen verhuizen naar een plek die kleiner is, waar ze lang zelfstandig kunnen blijven wonen en gemakkelijk anderen kunnen ontmoeten, maar het aanbod is er niet.’

Financieel haalbaar
De verwachting is bovendien dat deze ‘tussenwoningen’ financieel interessant voor ontwikkelaars kunnen zijn. Bovendien worden institutionele beleggers steeds meer aangesproken op waar ze bijvoorbeeld pensioengelden in steken. We accepteren met zijn allen minder en minder dat pensioengeld in de wapenindustrie of in milieuvervuilende grondstoffen wordt geïnvesteerd. Maar goede tussenwoningen in eigen land voor ouderen bouwen, is natuurlijk een investeringsmogelijkheid waar niemand tegen is.

Gepubliceerd op zondag 14 november 2021

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2024 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl