Hier vergroten: A A A A

Veranderingen belasting volgend jaar

Veranderingen belasting volgend jaar

In 2022 zijn er natuurlijk weer wijzigingen op het gebied van belastingen, zorg, toeslagen en nog andere punten. We selecteerden voor u een aantal veranderingen. Overigens weten we pas rond kerst definitief welke veranderingen er zullen zijn. Dit zijn, op het moment van schrijven, de belastingplannen.

Inkomstenbelasting
Het belastingtarief dat geldt in box 1 in de eerste schijf (de eerste en tweede schijf voor AOW’ers) daalt met ingang van 2022 met 0,03%. De vrijstellingen (heffingsvrij vermogen), schijfgrenzen en het tarief in box 3 worden iets bijgesteld. Het gaat alleen om de gebruikelijk inflatiecorrectie en normale jaarlijkse bijstelling van het forfaitaire rendement. Echte wijzigingen zijn er dus eigenlijk niet. Het forfaitaire rendement en dus ook de belastingdruk in box 3 zijn volgend jaar iets lager dan in 2021. Dat komt door de lage spaarrente.

De algemene heffingskorting gaat in 2022 een tikkeltje omhoog; van € 2.837,- naar € 2.874,- en voor AOW’ers van € 1.469,- naar € 1.487,-. Mensen met een inkomen tot € 69.398,- profiteren hiervan. Het maximale bedrag van de arbeidskorting gaat omhoog van € 4.205,- naar € 4.260,- voor werkende AOW’ers gaat deze heffingskorting omhoog van € 2.178,- naar € 2.204,-. De maximale ouderenkorting wordt verhoogd van € 1.703 naar € 1.726. U heeft dit jaar recht op de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt en als u een inkomen heeft van minder dan circa € 50.000,-. De alleenstaande-ouderenkorting wordt verhoogd van € 443,- naar € 449,-. Overigens, u kunt ook in aanmerking komen voor deze korting als u een partner heeft en om medische redenen niet meer kunt samenwonen. U heeft dan namelijk tevens recht op een AOW voor een alleenstaande.

Wonen
De eigenwoningregeling wordt gerepareerd om onbedoeld verlies van renteaftrek bij overlijden van een van de partners of bij mensen die samen met een partner een woning kopen en al eerder een woning hadden te voorkomen.

Zorg
De zorgtoeslag wordt verhoogd van maximaal € 1.287,- naar maximaal € 1.323,- voor eenpersoonshuishoudens en van € 2.487,- naar € 2.527,- voor meerpersoonshuishoudens.

Het eigen risico blijft € 385,-. De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem bedraagt € 250,-. Mede omdat het eigen risico niet stijgt, moet de zorgpremie extra omhoog. Die stijgt per 2022 naar verwachting met € 31,- naar € 1.509,- per jaar. Het zijn overigens de zorgverzekeraars die de uiteindelijke premie voor 2022 zullen vaststellen, uiterlijk op 12 november.

Gepubliceerd op zondag 14 november 2021

<< Terug naar het overzicht

©Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. 2024 | Privacy Statement | Contact: +31 (0)20 54 737 27 | info@zilverwonenfonds.nl